Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019

  • 08/04/2019
  • 1766
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

 Căn cứ Công văn số 1177/STTTT-TTBCXB ngày 30/10/2018 của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019,

      Thực hiện ý kiến Chỉ đạo của UBND huyện Châu Đức, Thư viện huyện Châu Đức xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

      I. TÊN GỌI, CHỦ ĐỀ

      1. Tên gọi: “Ngày Sách Việt Nam”.

      2. Chủ đề: Sách - Chìa khóa thành công.

      II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

      1. Thời gian: Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 10/5/2019.

      2. Địa điểm: Huyện Châu Đức.

       III. Ý NGHĨA MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

      1.  Mục đích, ý nghĩa:

      - Nâng cao nhận thức, ý thức của người dân đặc biệt là tầng lớp thanh, thiếu niên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách, khuyến khích đọc, thông qua đó tôn vinh văn hóa đọc, tôn vinh tác giả, tác phẩm, tôn vinh nghề thư viện, nghề xuất bản, phát hành; góp phần xây dựng, hình thành thói quen đọc, tạo nền tảng quan trọng cho việc học tập suốt đời của mọi người dân, từ đó hình thành xã hội học tập - một mục tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước ta trong phát triển đất nước thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

      - Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4; Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4, nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực thi, bảo hộ quyền tác giả.

      - Hướng về những ngày Lễ Kỷ niệm trọng đại của đất nước: 44 năm giải phóng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.... Nhằm giúp thế hệ trẻ hiểu biết thêm truyền thống lịch sử hào hùng của quân đội, niềm tự hào, tự tôn dân tộc.

      2. Yêu cầu:

      - Việc tổ chức phải thiết thực và hiệu quả, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham dự để Ngày sách Việt Nam thực sự là ngày hội của nhân dân, đặc biệt là tầng lớp thanh, thiếu niên.

      - Hướng tới việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị của sách, khuyến khích đọc, tôn vinh văn hóa đọc, tôn vinh tác giả, tác phẩm, các giá trị nhân văn cao cả của các tác phẩm văn học, nghệ thuật…

      IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

      1. Hoạt động truyền thông:

      - Treo băng ron tại trung tâm Văn hóa Thông tin –Thể thao huyện, Trung tâm VH TT – HTCĐ xã, thị trấn, các trường học và tại các khu dân cư.

      - Đưa tin, bài tuyên truyền trên đài truyền thanh huyện.

      2. Hoạt động tuyên truyền sách:

      2.1. Tổ chức trưng bày triển lãm “Tuần lễ đọc sách” tại:

          + Thư viện huyện;

          + Thư viện các trường học trên địa bàn huyện;

          + Thư viện xã, thị trấn.

      2.2. Tổ chức Hội thi “Đại sứ Văn hóa đọc” huyện  Châu Đức  năm 2019 ( xây dựng Kế hoạch Liên tịch giữa Thư viện với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện)

      2.3. Tổ chức tuyên truyền lưu động giới thiệu sách tại các trường học.

      2.4. Tổ chức luân chuyển sách đến các tủ sách cơ sở, khu dân cư, lực lượng vũ trang và các trường học.

      2.5   Xây dựng Thư viện xanh tại các trường tiểu học trên địa bàn huyện ( phối hợp với Hội đồng đội huyện Châu Đức)

      2.6  Tham gia hội thi viết cảm nhận về “Quyển sách tôi yêu” năm 2019 do Thư viện tỉnh tổ chức và tuyển chọn gương mặt tiêu biểu của huyện tham gia “Đại sứ Văn hóa đọc” toàn quốc do Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch tổ chức.

       V. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

      - Từ ngày 01/4 – 04/4: Tổ chức luân chuyển sách đến các tủ sách cơ sở, khu dân cư, lực lượng vũ trang và các trường học.

      - Từ ngày 01/3 – 20/4: Xây dựng kế hoạch liên tịch, phát động hội thi “Đại sứ Văn hóa đọc” huyện Châu Đức năm 2019.

      - Từ ngày 15/4 – 22/4: Tổ chức trưng bày triển lãm “Tuần lễ đọc sách” tại Thư viện huyện, Thư viện trường học và Thư viện xã, thị trấn. (Dự kiến ngày 19/4/2019 Khai mạc “Tuần lễ đọc sách” và trao giải “Đại sứ văn hóa đọc”  huyện Châu Đức năm 2019, Địa điểm: Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai).

      - Từ ngày 18/4 – 28/4: xây dựng kế hoạch và thực hiện phối hợp với Thư viện xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền lưu động sách tại 14 điểm trường học.

      - Từ ngày 26/4 đến 10/5/2019 : Tham gia hội thi viết cảm nhận về Quyển sách tôi yêu của Thư viện tỉnh BRVT và hội thi “Đại sứ Văn hóa đọc” toàn quốc do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Thư viện huyện xây dựng kế hoạch và bảng dự trù dự toán kinh phí thực hiện trình cho UBND huyện phê duyệt và cấp bổ sung từ nguồn ngân sách của huyện năm 2019.(có bảng dự toán chi tiết kinh phí kèm theo).

       VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

      - Căn cứ kế hoạch này, xây dựng kế hoạch các hoạt động cụ thể, lập dự trù kinh phí cho các hoạt động, cũng cố, bổ sung tài liệu phục vụ và tuyên truyền tốt Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019, trình UBND huyện phê duyệt.

      - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan như Phòng giáo dục và Đào tạo huyện, Huyện Đoàn Châu và các đơn vị trường học:

      + Tổ chức Hội thi “Đại sứ Văn hóa đọc huyện Châu Đức năm 2019.

      + Tổ chức tổ chức tuyên truyền lưu động sách tại 14 điểm trường học và hỗ trợ Thư viện trường học, Thư viện xã, thị trấn triển lãm sách cho “Tuần lễ đọc sách”

      + Tổ chức luân chuyển sách đến các tủ sách cơ sở.

      + Các hoạt động Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 và báo cáo kết quả thực hiện.

-       Phối hợp với Hội đồng đội huyện vận động xây dựng Thư viện xanh 02 Thư viện xanh tại 02 trường cấp tiểu học vùng sâu vùng xa.

-       Phối hợp với Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện: tổ chức ghi hình phóng sự, đưa tin kịp thời về các hoạt động tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 trên đài truyền thanh - truyền hình huyện từ ngày 1/4/ đến ngày 10/5/2019.

Bạn đọc tải file thông báo ở link dưới:

  KẾ-HOẠCH-NGÀY-SÁCH-VN-2019.pdf
  • Thư viện huyện Châu Đức

Mới nhất

Thời gian gần đây, nhiều mô hình phát triển văn hóa đọc ở cơ sở đang góp sức phục vụ cộng đồng trên khắp mọi miền đất nước. Điều đó cho thấy văn hóa đọc đã, đang được cộng đồng chung tay góp sức xây dựng và ngày càng phát triển.

Ngày 04/4/2024, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc lần thứ VI. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy tới dự, trao giải thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt giải.

Từ ngày 22/4 đến 26/4/2024, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Điện Biên sẽ diễn ra Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách Chào mừng Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024), Chủ đề “Điện Biên – Vang mãi bản hùng ca”.

Xem nhiều nhất

“108 câu chuyện nhỏ, đạo lý lớn” - Ngay từ tiêu đề của cuốn sách chúng ta đã thấy hai từ “Đạo lý”. Vậy “đạo lý” là gì mà mỗi con người luôn cần hướng đến?

Hướng về cơ sở và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Quán triệt quan điểm đó, Thư viện huyện Châu Đức luôn xác định Thư viện xã, thị trấn là cánh tay nối dài giúp cho Thư viện huyện phục vụ được tất cả người dân trên địa bàn, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa - nơi mà người dân còn khó khăn khi tiếp cận thông tin mới. Trong những năm qua, Thư viện huyện Châu Đức luôn chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, huy động nhiều nguồn lực để xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện cơ sở, đẩy mạnh hoạt động luân chuyển nhằm đưa sách báo đến tận tay người dân ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn