Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Tra cứu trực tuyến


 Mục đích:
Là hình thức tra cứu nhanh tài liệu có trong thư viện: Để tìm kiếm, người sử dụng gõ vào ô tìm kiếm một hoặc một vài cụm từ gọi là từ khóa tìm kiếm (keywords). Dựa trên từ khóa tìm kiếm này, Hệ thống sẽ thực hiện tìm kiếm và hiển thị ra kết quả cho người sử dụng là tất cả các loại hình tài liệu (Sách báo giấy, sách số, tạp chí online và bài trích)

Các bước thực hiện:
Bước 1: Bạn đọc gõ cụm từ (từ khóa) vào ô tìm kiếm => Sau đó chọn “Tìm”
tq1.jpg 

Bước 2: Hệ thống hiển thị trang kết quả tìm kiếm

tq2.jpg
 
 
Danh sách kết quả được tổng hợp phân loại theo các loại hình của tài liệu gồm: Tài liệu giấy; tài liệu số; tạp chí online; bài trích giúp người dễ dàng lựa chọn loại tài liệu phù hợp
Bước 3: Để xem chi tiết thông tin về 1 tài liệu, người dùng chọn đúp chuột vào tên của tài liệu để xem thông tin chi tiết về tài liệu. Với mỗi loại hình tài liệu, bạn đọc cần chú ý những thông tin sau:
Đối với tài liệu giấy
tq3.jpg 
- Vùng 1: Hiển thị mô tả thư mục về thông tin của tài liệu
- Vùng 2: Hiển thị thông tin biểu ghi Marc của tài liệu 
- Vùng 3: Là thông tin phân phối của tài liệu. Dựa vào thông tin phân phối này, người dùng biết được tài liệu đang nằm ở đâu trong kho sách và có thể mượn được tài liệu này hay không

Bạn đọc có thể ghi lại thông tin ở vùng 1 và vùng 3 để có thể dễ dàng tìm được tài liệu trong thư viện

LIÊN KẾT WEBSITE

HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN


hidden
hidden
hidden
hidden
hidden