Bộ VHTTDL: Hướng dẫn triển khai 02 Thông tư quy định định mức kinh tế – kỹ thuật về cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thư viện

  • 01/02/2024
  • 49
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản số 373/BVHTTDL-TV gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai 02 Thông tư quy định định mức kinh tế – kỹ thuật về cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thư viện.


Ảnh: Không gian văn hóa đọc hỗ trợ học tập, nghiên cứu tại Thư viện Hà Nội

Năm 2023, trong lĩnh vực thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế – kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ thư viện và dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu (ngày 31/5/2023) và Thông tư số 16/2023/TT-BVHTTDL  quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế – kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập (ngày 29/12/2023).

Mục đích xây dựng và ban hành các Thông tư là hướng tới việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về thư viện, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, bước đầu xây dựng lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công – chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định và chi phí khác theo quy định của pháp luật về giá theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP.

Để các Thông tư được nhanh chóng áp dụng vào thực tiễn, ngày 26/1/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 373/BVHTTDL-TV gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai một số nội dung cụ thể: Chỉ đạo phổ biến, quán triệt nội dung của 02 Thông tư tới các thư viện, cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý; Xem xét, quyết định áp dụng định mức kinh tế – kỹ thuật cụ thể tại 02 Thông tư phù hợp với điều kiện thực tế và hoạt động của thư viện thuộc thẩm quyền quản lý.

Công văn cũng đề nghị các đơn vị chỉ đạo thư viện, cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thư viện được quy định tại 02 Thông tư tiến hành chuẩn hóa quy trình hoạt động thư viện; đảm bảo chất lượng các dịch vụ; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền đánh giá xếp loại các dịch vụ cung ứng theo các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của pháp luật; căn cứ điều kiện thực tế chủ động rà soát, đánh giá và tham mưu đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng định mức cụ thể. Trường hợp hoạt động thư viện chưa có định mức kinh tế – kỹ thuật, thư viện, cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước tổ chức xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành theo quy định của pháp luật.

HT.

Nguồn: vuthuvien.bvhttdl.gov.vn

  • Phan Thị Cẩm Nhung

Mới nhất

Thời gian gần đây, nhiều mô hình phát triển văn hóa đọc ở cơ sở đang góp sức phục vụ cộng đồng trên khắp mọi miền đất nước. Điều đó cho thấy văn hóa đọc đã, đang được cộng đồng chung tay góp sức xây dựng và ngày càng phát triển.

Ngày 04/4/2024, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc lần thứ VI. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy tới dự, trao giải thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt giải.

Từ ngày 22/4 đến 26/4/2024, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Điện Biên sẽ diễn ra Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách Chào mừng Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024), Chủ đề “Điện Biên – Vang mãi bản hùng ca”.

Xem nhiều nhất

“108 câu chuyện nhỏ, đạo lý lớn” - Ngay từ tiêu đề của cuốn sách chúng ta đã thấy hai từ “Đạo lý”. Vậy “đạo lý” là gì mà mỗi con người luôn cần hướng đến?

Hướng về cơ sở và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Quán triệt quan điểm đó, Thư viện huyện Châu Đức luôn xác định Thư viện xã, thị trấn là cánh tay nối dài giúp cho Thư viện huyện phục vụ được tất cả người dân trên địa bàn, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa - nơi mà người dân còn khó khăn khi tiếp cận thông tin mới. Trong những năm qua, Thư viện huyện Châu Đức luôn chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, huy động nhiều nguồn lực để xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện cơ sở, đẩy mạnh hoạt động luân chuyển nhằm đưa sách báo đến tận tay người dân ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn